Close
Search
Filters

Beekeeper's Tools

per page
Products

Electric Heated Vaporiser/Smoker ANEL With 7.4V 6000mAh Battery And Fireproof Bag (for use with VAPOR PADS)

SKU: ANELVPSM-01/7.4/6-CR

Πριν την χρήση ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας σκανάροντας το QR Code για τυχόν ενημερώσεις.

Για να μην δημιουργηθεί φλόγα - κίνδυνος πυρκαγιάς κατά την χρήση με τα Cool Smoke πέλλετ.

Προσοχή

  • Όταν συνδυάζεται με Cool Smoke πέλλετ να μην μένει αδρανές/ακούνητο, χωρίς να φυσήξετε αέρα για περισσότερο από 15 Λεπτά.
  • Αναταράσσετε ελαφριά την συσκευή κάθε 5-10 λεπτά.
  • Όταν το 50% των πέλλετ μαυρίσουνε θα πρέπει να τα αντικαταστήσετε. Όταν πάνω από το 50% των πέλλετ είναι μαύρα έχει μειωθεί η κατασβεστική δυνατότητα του υλικού και θα πρέπει να αντικατασταθεί.
  • Κατά την εκκένωση των πέλλετ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί/-ές καθώς εξακολουθούν να είναι ζεστά – καυτά και αν έρθουν σε επαφή με εύφλεκτα υλικά (π.χ. ξερά χόρτα) ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
  • Πριν εκκενώσετε το περιεχόμενο του καπνιστηρίου βεβαιωθείτε ότι αυτό έχει έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  • Η συσκευή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνεται χωρίς επίβλεψη κατά την λειτουργία της.
  • Μην ξαπλώνετε την συσκευή δεξιά, αριστερά, προς τα πίσω ή περισσότερο από 45ο  προς τα μπροστά.

 

Καπνιστήρι/Ατμοποιητής - Μια συσκευή για 3 χρήσεις:

1. Ατμού

2. Υβριδικού ατμού με οσμή καιόμενου ξύλου

3. Συμβατικού καπνού

που εφαρμόζονται στις μέλισσες κατά τις επισκέψεις των μελισσοκόμων στο μελισσοκομείο.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να λειτουργεί:

1) Ως ατμοποιητής συνδυαζόμενος με το Υλικό Παραγωγής Ατμού Vapor Pads, ref. AN1040VAP που παράγει ατμό με την κοινή μέθοδο θέρμανσης υλικών ατμοποίησης.

2) Ως υβριδικός ατμοποιητής συνδυαζόμενος με το Υβριδικό Υλικό Ατμίσματος Cool Smoke ref. AN1040CS, μία κατοχυρωμένη φόρμουλα της ANEL που παράγει ατμό με οσμή καιόμενου ξύλου με αποτέλεσμα να είναι πιο δραστικό στις μέλισσες.

3) Ως καπνιστήρι σε συνδυασμό με τα συμβατικά υλικά καπνίσματος για την ασφαλή ανάφλεξή τους με κλειστό το καπάκι της συσκευής, αντί για σπίρτα-αναπτήρα.

Τόσο το Vapor Pad όσο και το Cool Smoke περιέχουν ουσίες που χρησιμοποιούνται για δεκαετίες με διάφορες μορφές στη μελισσοκομία. Και τα δύο προϊόντα έχουν περάσει με επιτυχία εκτεταμένες δοκιμές για επίδραση στις μέλισσες ή κατάλοιπα στο μέλι τόσο εργαστηριακά όσο και σε μελισσοκομεία.

Και το VP και τα CS περιέχουν κατασβεστικές ουσίες που αποτρέπουν την ανάπτυξη φλόγας. Η χρήση τους με βάση τις οδηγίες χρήσης είναι εξαιρετικά ασφαλής και δεν αποτελεί κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς όταν αυτά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Ακόμα και στη χρήση των συμβατικών υλικών καπνίσματος (π.χ. πευκοβελόνες) λόγω του ότι η ανάφλεξη των υλικών γίνεται εξ ολοκλήρου σε κλειστό περιβάλλον καθίσταται ασφαλέστερο από τα συμβατικά καπνιστήρια.

Η συσκευή διατίθεται σε 2 διαφορετικές εκδόσεις έντασης ρεύματος, ANELVPSM-01/3.7/6-STκαι ANELVPSM-01/7.4/6-ST.

 

Χρήση για έναρξη καύσης συμβατικών υλικών:

Όλες οι μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έναρξη καύσης κοινών υλικών. Όσο μεγαλύτερα τα Volt (V) τόσο συντομότερα αρχίζει η καύση. Ενδεικτικά σε χρήση με στεγνές πευκοβελόνες οι χρόνοι είναι οι εξής:

3.7V: 20-60”

7.4V: 10-30”

11.1V: 5-10” (δεν βρίσκεται ακόμα σε κυκλοφορία)

 

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙ - 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ 220V- 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΑΥΤΚΙΝΗΤΟΥ - 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

Η φωτογραφία των φορτιστών και των μπαταριών είναι ενδεικτική και ενδέχεται να διαφέρει με αυτό που θα παραλάβετε.

Διαρκεί 1 - 1:30 ώρα ανάλογα με την χρήση του.

Για τη σύννομη χρήση της συσκευής  συμβουλευτείτε την πυροσβεστική διάταξη:

https://www.fireservice.gr/el_GR/-/kapnisma-melisson-me-te-chrese-elektronikes-syskeues-paragoges-atmou

Σε περίπτωση που υπάρξει αναθεώρηση της σχετικής διάταξης θα πρέπει να ακολουθήσετε την πιο πρόσφατη.

€113.14 excl tax
€140.29 incl tax

Bee brush with natural hair Wooden Handle

SKU: YW0804
€2.20 excl tax
€2.73 incl tax

Bee brush with natural hair Wooden Handle With Beehive Tool

SKU: YW0805
€5.35 excl tax
€6.63 incl tax

Smoker With Plastic Blower INOX

SKU: YW10326
€16.52 incl tax
€10.00 excl tax
€12.40 incl tax Discount: 24.90%

Smoker with Battery INOX Conical

SKU: YW10325
€11.12 excl tax
€13.79 incl tax

Beehive tool Pro Long Nail

SKU: JH10105
A large hive tool (32 cm) for demanding use. We believe that choosing a hive tool is a personal issue. A hive tool that is useful to some beekeepers can be cumbersome to others. We have a wide variety of hive tools available. We are sure you will find the one suitable for you.
€11.45 excl tax
€14.20 incl tax

Beehive Tool American type Eco SILVER

SKU: YW10110
A popular low budget choice. We believe that choosing a hive tool is a personal issue. A hive tool that is useful to some beekeepers can be cumbersome to others. We have a wide variety of hive tools available. We are sure you will find the one suitable for you.
€1.66 excl tax
€2.06 incl tax

Beehive Tool American type Premium

SKU: YW10112
€3.25 excl tax
€4.03 incl tax

Beehive Tool Australian Type Duro Red

SKU: YW10111-1
Beehive Tool Australian Type Duro Red
€2.73 excl tax
€3.39 incl tax

Beehive Tool Australian type Eco

SKU: YW10111
A popular low budget choice. We believe that choosing a hive tool is a personal issue. A hive tool that is useful to some beekeepers can be cumbersome to others. We have a wide variety of hive tools available. We are sure you will find the one suitable for you.
€1.76 excl tax
€2.18 incl tax

Beehive Tool American type Duro Red

SKU: YT10105
€2.60 excl tax
€3.22 incl tax

Vaping Material for ANEL Electric Smoker "VAPOR PADS", 5 pcs package

SKU: AN1040VAP

Lasts up to 3 hours per piece.

Before use, refer to our website by scanning the QR Code for any updates.

To avoid creating a flame-fire hazard when using the Cool Smoke pellets.

Attention

• When combined with Cool Smoke pellets don’t let the smoker stay idle/untouched, without blowing air for more than 15 minutes.

• Shake the device lightly every 5-10 minutes.

• When 50% of the pellets turn black you should replace them.

• When more than 50% of the pellets are black, the extinguishing capacity of the material has decreased and should be replaced.

• Be very careful when emptying the pellets as they are still hot and if they come in contact with flammable materials (for example: dry grass) a fire may occur.

• Before emptying the contents of the smoker make sure they have come to room temperature.

• The device must under no circumstances be left unattended during operation.

• Do not lay the device to the right, left, backwards or more than 45° forwards.

ELECTRIC HEATED VAPORISER/SMOKER ANEL

One device for 3 uses:

1. Vapor

2. Hybrid vapor with the smell of burning wood

3. Conventional smoke

applied to the bees during the beekeepers' visits to the apiary.

The device is designed to work:

1) As a vaporizer combined with the VaporPads ref… AN1040VAP Vapor Producing Material that produces vapor with the common method of heating vaporizing materials.

2) As a hybrid vaporizer combined with the CoolSmoke Hybrid Vaporizing Material ref... AN1040CS a patented formula of ANEL that produces vapor with the smell of burning wood, making it more effective for bees.

3) As a smoker in combination with conventional smoking materials for their safe ignition with the lid of the device closed instead of using a match or lighter.

Both VaporPad and CoolSmoke contain substances that have been used for decades in various forms in beekeeping. Both products have successfully passed extensive tests for effect on bees or residues in honey both in the laboratory and in apiaries.

Both VP and CS contain extinguishing agents that prevent flame development. Their use according to the instructions for use is extremely safe and does not pose a risk of fire when they are used according to the instructions for use of the device.

Even in the use of conventional smoking materials (e.g. pine needles), due to the fact that the ignition of the materials takes place entirely in a closed environment, it becomes safer than conventional smokers.

The device is available in 2 different amperage versions, ANELVPSM-01/3.7/6-ST and ANELVPSM-01/7.4/6-ST. Depending on the use you want to use, consult the table below.

 

How to choose a battery:

We recommend using the 3.7V for the best safety even during the warm months of summer when fire danger is high. Combine only with the CoolSmoke material. The vapor produce will be on the lighter side. Can also be used to light any other traditional material like a normal smoker.

Use the 7.4V for a lot and thick smoke in combination with the VaporPads for safe use in warm months when fire danger is high or with CoolSmoke for the rest of the months of the year. Can also be used to light any other traditional material like a normal smoker.

 

Use to initiate combustion of conventional materials:

All batteries can be used to start burning common materials. The higher the Volts (V) the sooner the combustion starts. Indicative times for use with dry pine needles are as follows:

3.7V: 20-60”

7.4V: 10-30”

11.1V: 5-10”

 

INCLUDES 1 ELECTRIC SMOKER - 1 220V CHARGER - 1 CAR CHARGER - 1 BATTERY.

The photo of the chargers and batteries is indicative and may differ from what you will receive.

It lasts 1 - 1:30 hours depending on its use.

€14.45 excl tax
€17.92 incl tax
Categories

Filter by:

Clear All
Min: €2.00 Max: €193.00
2 193